บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เทพความรักและความเมตตา เสริมความมงคล
 1. บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เทพความรักและความเมตตา เสริมความมงคล

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เทพความรักและความเมตตา เสริมความมงคล

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความรักและความเมตตา ช่วยปัดเป่าความทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บ และเสริมความเป็นสิริมงคล หากตั้งจิตแน่วแน่ขอพรสิ่งใดก็สัมฤทธิผลแน่นอน
writerProfile
27 ส.ค. 2021 · โดย

สำหรับใครที่ชีวิตช่วงนี้กำลังติดขัด เจ็บไข้ด้วยโรคภัย เดือดร้อนการเงิน มีปัญหาความรัก รวมถึงปัญหาการงาน วันนี้ Wongnai นำบทสวดเจ้าแม่กวนอิมหรือคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมมาฝากทุกคน เพื่อเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจในยามที่ท้อแท้หรือมีปัญหาและให้เพื่อน ๆ ได้สวดมนต์ภาวนา ฝึกสมาธิ มีจิตใจที่สงบ รวมถึงเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกันค่ะ

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เทพความรักและความเมตตา เสริมความมงคล

ก.ประวัติของเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติของเจ้าแม่กวนอิม

“เจ้าแม่กวนอิม” หรือ “พระโพธิสัตว์” เป็นองค์เทพแห่งความรักและความเมตตาตามคติมหายาน และเป็น “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” ในภาษาสันสกฤต สำหรับประวัติและเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมมีที่มาจากหลากหลายแห่ง หลากหลายตำนาน และหลากหลายความเชื่อ โดยมักผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เชื่อว่าเป็นเทพธิดาที่จุติบนโลกมนุษย์และเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง เจ้าหญิงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่พระราชบิดากลับบังคับให้อภิเษกสมรส จนเกิดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา

ท้ายที่สุด เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ได้บำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งทราบว่าพระราชบิดากำลังประชวร ด้วยความกตัญญู จึงสละดวงตาและแขนทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้พระราชบิดาหายประชวร ในภายหลัง เมื่อสำเร็จอรหันต์ก็ได้ดวงตาคืน อีกทั้งยังสามารถปรากฏกายเป็นปางกวนอิมพันมือได้อีกด้วย

แต่บางตำนานก็เล่าว่าเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านที่บรรลุธรรมแล้ว ได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาในนรก จนยอมเสียดวงตาและแขน โดยเมื่อพระราชบิดาเกิดใหม่เป็นวัว ทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสและบูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนื้อวัว

แต่ในบางตำนานก็ปรากฏเรื่องเล่าและความเชื่อของเจ้าแม่กวนอิมในภาคบุรุษเพศและในภาคที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง “ไซอิ๋ว”

ข.ต้องสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมบทไหน

ต้องสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมบทไหน

สำหรับบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมหรือคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมจะมีหลายฉบับ โดยสำเนียงภาษาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ศรัทธา

ค.อานิสงส์จากการสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

อานิสงส์จากการสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

การสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมหรือสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยในเรื่องของ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยปัดเป่าความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้เดือดร้อน ขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย และจะพบกับความสุขตลอดไป หรือใครที่มีปัญหาติดขัด ไม่สบายใจ เรื่องการงาน การเงิน ความรัก และโชคลาภ เชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างแน่วแน่ ก็จะสัมฤทธิผลได้

ง.สิ่งของสำหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

สิ่งของสำหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

สำหรับกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมตามสถานที่ต่าง ๆ

 • น้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่และสะอาด
 • ดอกมะลิหรือดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว
 • ธูป 9 ดอก

สำหรับกราบไหว้บูชาเมื่อนำเจ้าแม่กวนอิมมาไว้ที่บ้านครั้งแรก

 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 2 เล่ม
 • น้ำชา 4 ถ้วย
 • ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว 9 ดอก
 • ผลไม้ 2 ชนิด โดยห้ามถวาย มังคุด, ระกำ, ละมุด, มะม่วง และพุทรา
 • ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์
 • ซาลาเปาซิ่วท้อ (*ถ้ามี)
 • ประคำ 1 เส้น (*หากมีเวลาสวดมนต์)

สำหรับกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่เช่าเข้ามาในบ้าน

 • น้ำชา
 • ผลไม้

จ.บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมต้นฉบับ

ตั้งนะโมฯ 3 จบ
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมธิเบต

นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา

บทสวดคาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม

โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง (*ท่องภาวนาได้ทุกเวลา)

สำหรับบทสวดเจ้าแม่กวนอิมที่ทาง Wongnai นำมาฝาก เป็นเพียงอีกช่องทางหนึ่งสำหรับยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ หากเพื่อน ๆ คนไหนเลื่อมใสศรัทธาและบูชาเจ้าแม่กวนอิม ตามความเชื่อแล้วจะต้องงดกินเนื้อวัว กินมังสวิรัติ ในช่วงเทศกาลกินเจหรือช่วงที่สะดวกตามความเหมาะสม รวมถึงงดถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่าน หมั่นทำบุญ ประพฤติตนในศีล รับรองว่าชีวิตจะมีความสุขความเจริญแน่นอนค่ะ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่