เปิดเงื่อนไข "ดิจิทัลวอลเล็ต" อายุ 16 ปี ขึ้นไป ใครได้บ้าง? ฉบับอัปเดต
 1. เปิดเงื่อนไข "ดิจิทัลวอลเล็ต" อายุ 16 ปี ขึ้นไป ใครได้บ้าง? ฉบับอัปเดต

เปิดเงื่อนไข "ดิจิทัลวอลเล็ต" อายุ 16 ปี ขึ้นไป ใครได้บ้าง? ฉบับอัปเดต

จากนโยบายหาเสียงโดยพรรคเพื่อไทยในวันนั้น สู่การแถลงการณ์เปิดโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ในวันนี้ มีรายละเอียดอะไรบ้าง เงื่อนไขเป็นอย่างไร ที่มาที่ไปของโครงการกว่าจะม
writerProfile
17 เม.ย. 2024 · โดย

ออกแถลงการณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำหรับมหากาพย์โครงการ 5 แสนล้านบาทอย่าง “ดิจิทัลวอลเล็ต” เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยุคหลังโควิด 19 ที่ทำท่าจะซบเซาลงเรื่อย ๆ ให้กลับมามีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยสารตั้งต้นของโครงการเงินดิจิทัล 10000 บาทดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ของพรรคเพื่อไทย นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ที่ให้คำมั่นกับประชาชนว่า โครงการ “ดิจิทัลวอลเล็ต” จะเกิดขึ้นแน่นอน และจะเป็นการกระตุ๋นเศรษฐกิจให้มีการออกมาจับจ่ายกันมากขึ้น ภาคธุรกิจได้ประโยชน์ ภาคประชาชนก็ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นให้ผ่อนคลายลงบ้าง แต่ใครบ้างล่ะจะได้สิทธิ์นี้ไป เงื่อนไขจะเป็นอย่างไร เราจะมา เปิดเงื่อนไข "ดิจิทัลวอลเล็ต" อายุ 16 ปี ขึ้นไป ใครได้บ้าง? ได้อย่างไร เงินมาจากไหน และที่สำคัญ เมื่อไหร่เราจะได้รับเงินแห่งอนาคตนี้กัน!

Digital Wallet Infographic

ที่มาเงินหมื่น ที่เตรียมแจกให้คนกว่า 50 ล้านคนนั้นมาจากไหน?

ในแถลงล่าสุด เราได้ทราบข้อมูลกันแล้วว่า โครงการ “ดิจิทัลวอลเลต” ที่จะมีการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2567 นี้ มาจาก 3 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งได้แก่

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ทั้งหมด ที่มีวงเงินกว่า 3.48 ล้านล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ที่วางแผนกันไว้แล้วที่ 3.6 ล้านล้านบาท
 • งบจากการดำเนินการของรัฐ จำนวน 172,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ผ่านมาตรา 28 ว่าด้วยวินัยการเงินและการคลังของรัฐ
money money money!

งานนี้พี่หมื่นมีเงื่อนไข ใครได้บ้าง?

เงื่อนไขในการรับเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต โดยเงื่อนไขทั้งหมดมีดังนี้

 • ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน)
 • มีรายได้รวมตลอดปีภาษีต่ำกว่า 840,000 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 70,000 บาท
 • มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

เพียงทุกคนผ่าน 3 เงื่อนไขนี้ ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต แล้ว จริง ๆ ยังมีคำถามที่น่าสงสัย แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอน นั่นคือ เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ที่ว่า คำนวณอย่างไร ถ้าหากเป็นบัญชีที่มีเงินเข้าออกอยู่เสมอ จะถือว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่? คงต้องรอทางคณะรัฐบาลเป็นผู้ให้คำตอบ

Paying With Digital Wallet

ผ่านด่านแรกแล้ว ถึงเวลาใช้จ่าย ได้หรือยังนะ?

เงื่อนไขการรับเงินก็ส่วนหนึ่ง แต่เงื่อนไขการใช้เงินก็มีเช่นกัน ไปดูกันดีกว่าว่าเค้ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ

 • เปิดให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงไตรมาส 3
 • การใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายกันระหว่าง ประชาชนกับร้านค้า และ ร้านค้ากับร้านค้า ได้
 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
 • ทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้ในทันที ต้องมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการทุจริต

เงื่อนไขสำหรับประชาชนทั่วไป

 • เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาส 4
 • สามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าในพื้นที่อำเภอทั้งสิ้น 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • ซื้อสินค้าได้ทุกชนิดในร้านค้าขนาดเล็กที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนด ยกเว้น สินค้าอบายมุข, น้ำมัน, บริการ และสินค้าออนไลน์
 • รวมร้านค้าขนาดเล็กที่มีสาขากว่าหนึ่งหมื่นสาขาทั่วประเทศอย่าง Seven Eleven ด้วย ซึ่งตรงนี้ก็คาดว่า ร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่น ๆ ก็น่าจะเข้าร่วมได้ด้วยเช่นกัน
 • การใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นบน Super App ที่ทางสำนักงานพัฒนาดิจิทัล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ED) พัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชน์ต่าง ๆ ได้

คำถามคือ แล้วประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานผ่าน Super App ล่ะ? ทางรัฐบาลจะมีการนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อหาทางออกและแถลงให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมออกไปใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันได้เลยในช่วงปลายปีนี้ หวังว่าโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ดังกล่าว จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีการหมุนเวียนและเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจขึ้นได้จริง ๆ อย่างที่รัฐบาลตั้งใจนะครับ คิดกันไว้หรือยัง? ว่าอยากนำเงินดิจิทัล 10000 บาทนี้ ไปใช้จ่ายอะไร

แหล่งที่มาเพิ่มเติม