กทม. ผ่อนคลายพื้นที่กรุงเทพฯ นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น.
 1. กทม. ผ่อนคลายพื้นที่กรุงเทพฯ นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น.

กทม. ผ่อนคลายพื้นที่กรุงเทพฯ นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น.

กทม. ประกาศผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมให้สถานที่ กิจการ และกิจกรรมบางประเภทสามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง รีบตาม Wongnai มาดูกัน~
writerProfile
22 มิ.ย. 2021 · โดย

*บทความนี้เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง*

วันที่ 20 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายสถานที่ กิจการ และกิจกรรมบางประเภทเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยให้สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 นี้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยหลัก ๆ จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง รีบตามมา Wongnai มาดูกันเลยจ้า~

กทม. ผ่อนคลายพื้นที่กรุงเทพฯ นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น. เริ่ม 21 มิ.ย. นี้

กทม. ผ่อนคลายพื้นที่กรุงเทพฯ นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น.

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว ฉบับที่ 33

 • สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
 • สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง *โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
 • ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และหอศิลป์
 • ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ
 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม นั่งกินที่ร้านได้ถึง 23.00 น. จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ *พร้อมงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
 • สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม
 • ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ
 • การประชุม สัมมนา แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เข้าค่าย ถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 50 คน
  *กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน
  *กรณีเกิน 500 คน ให้ขออนุญาตต่อสำนักอนามัย กทม. ก่อนจัดงาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร. 2564. “ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 33” [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg==?fbclid=IwAR0MVEqVdF6J4tdSE8jDXOqxrd0l2XWyXQdsX3KpQPYFA_uaQPK0-JBM9cg สืบค้น 21 มิถุนายน 2564