ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 พร้อมข้อปฏิบัติที่เราต้องรู้ไว้
 1. ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 พร้อมข้อปฏิบัติที่เราต้องรู้ไว้

ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 พร้อมข้อปฏิบัติที่เราต้องรู้ไว้

จากเหตุการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! ของโรคโควิดในปัจจุปัน ตอนนี้ได้มีการปรับยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 พร้อมข้อห้ามที่เราต้องรู้ไว้!!
writerProfile
7 ม.ค. 2022 · โดย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ โรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ก็ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเราแล้ว!! และจากการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้ออกมาตรการและข้อห้ามดังนี้

เตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 มาตรการ-ข้อห้ามที่เราต้องรู้ไว้

วันที่ 6 มกราคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงสถานการณ์สำคัญเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เผยว่า เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! แม้แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากการใช้บริการสถานที่ปิดในเวลานาน เช่น ร้านอาหารกึ่งผับ กิจกรรมงานเลี้ยง ทำบุญ พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ ยังเป็นเหตุของการระบาดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ 

เตือนภัยโควิด-19, โรคโควิด-19, โควิด
 • ปิดสถานที่เสี่ยง ที่แออัด ที่อาจมีการแพร่เชื้อได้ง่าย  หรือเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
 • ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนโดยไม่จำเป็น
 • งดการเดินทางออกนอกประเทศ (หากเดินทางเข้าประเทศต้องทำการกักตัว)
 • งดเดินทางไปทำงานนอกบ้าน (work from home)
 • งดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น!
 • ใช้มาตการ "VUCA"
  V - เร่งฉีดวัคซีน
  U - ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาอนามัย, เว้นระยะห่าง, งดทานอาหารร่วมคนอื่นโดยไม่จำเป็น, ไม่อยู่ในสถานที่แออัด ฯลฯ
  C - สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่าเคร่งครัด
  A - หมั่นตรวจหาเชื้อ ATK เป็นประจำ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการ-ข้อห้าม ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนหมั่นดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ หากใครที่เป็นเจ้าของร้านผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น!! ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะคะ