ด่วน! สรุปมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค. นี้
 1. ด่วน! สรุปมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค. นี้

ด่วน! สรุปมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค. นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับฉุกเฉินล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด เป็น 13 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 จะมีมาตรการอย่างไรบ้าง Wongnai สรุปมาให้แล้ว!
writerProfile
19 ก.ค. 2021 · โดย

*บทความนี้เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง*

วันที่ 18 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศยกระดับคุมเข้มมาตรการเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 10 จังหวัด เพิ่มอีก 3 จังหวัด เป็นทั้งหมด 13 จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เชื้อมีการกลายพันธุ์และเพิ่มความรุนแรงขึ้น ซึ่งรอบนี้จะมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง Wongnai ได้รวบรวมสรุปมาให้เพื่อน ๆ แล้ว!

สรุปมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค. นี้!

มาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค. นี้
 • ยกระดับพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 • งดออกนอกเคหสถานช่วง 21.00-04.00 น. (เคอร์ฟิว) *เว้นแต่มีความจำเป็น
 • งดออกเดินทางโดยไม่จำเป็น *เว้นซื้ออาหาร ซื้อยา ไปโรงพยาบาล หรือฉีดวัคซีน
 • ห้ามทำกิจกรรมร่วมกันเกิน 5 คน
 • ทำงานจากที่บ้าน (WFH) 100% *เว้นงานบริการประชาชน สาธารณูปโภค หรืออาชีพที่ไม่สามารถ WFH ได้
 • ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. *เฉพาะส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์
 • ร้านสะดวกซื้อและตลาดสดปิดช่วง 20.00-04.00 น.
 • ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. *ห้ามกินที่ร้านและห้ามจำหน่ายสุรา
 • โรงแรมเปิดได้ตามเวลาปกติ *งดจัดการประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง
 • โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ทำตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
 • โรงพยาบาล คลินิก ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงงาน ร้านขายยา ร้านทั่วไป ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส บริการส่งสินค้า และอาหารเดลิเวอรีเปิดได้ปกติ
 • ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภทพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 50%
 • ตั้งจุดสกัดด่านตรวจตามแนวขอบจังหวัดที่อยู่ปลายพื้นที่สีแดงเข้ม

โดยทั้งหมดนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 14 วัน (จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64) *ยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ข้อมูลอ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์. 2564. “ราชกิจจาฯ ยกระดับ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ขยายล็อกดาวน์ มีผล 20 ก.ค.” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/news/politic/2143246 สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564

ประชาชาติธุรกิจ. 2564. “ราชกิจจา ประกาศล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/general/news-716983 สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564