เรื่องไม่ลับของ “เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง
  1. เรื่องไม่ลับของ “เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง

เรื่องไม่ลับของ “เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง

เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน 1 ในโครงการของในหลวง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก
writerProfile
26 ต.ค. 2016 · โดย“จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย”
พระองค์พระราชทานข้อคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง


เจลลี่โภชนา มีลักษณะนุ่มลื่น ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่รู้สึกเจ็บ และยังมีสารอาหารครบถ้วน สามารถใช้แทนอาหารหลัก ถ้าไม่แกะกล่องเก็บได้นาน 1 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ “นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก” เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทั้ง 6 แห่ง คือ

• มูลนิธิอานันทมหิดล

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและโรคอื่นๆ ในช่องปากที่มีปัญหาเคี้ยวและกลืนลำบากให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง


เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน 1 กล่อง มีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 230-260 กิโลแคลอรี จึงเหมาะสำหรับรับประทานเสริมเพื่อให้ได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ และอาจสามารถทดแทนการให้อาหารทางสายยางได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรสชาติที่หลากหลายถึง 9 รสชาติ ทั้งในรูปอาหารคาวและหวาน เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ข้าวหอมมะลิ ข้าวมันไก่ มะม่วง ชานม ลิ้นจี่ แต่รสชาติที่จะถูกนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นมีเพียง 2 รสชาติ คือรสมะม่วงและรสชานม โดยมีการผลิตเป็นล็อตใหญ่ในจำนวนถึง 840,000 กล่อง เพื่อเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และจนถึงปัจจุบันทางสถาบันโภชนาการก็ได้ผลิตและแจกจ่ายเจลโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วกว่า 900,000 กล่อง

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง
“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง
“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงตรัสว่า “รสต้มยำกุ้งเนี่ยฉันชอบมาก” แต่รสก๋วยเตี๋ยวไก่พระองค์ไม่โปรด ตรัสว่าน่าจะทำรสข้าวมันไก่ดีไหม เจลข้าวมันไก่มันจะได้หอมขึ้นหน่อย เราก็นำมาผลิตตามที่พระองค์พระราชทานคำแนะนำ ที่สำคัญพระองค์พระราชทานข้อคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยว่า “จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย” จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพมาก ขนาดตอนนั้นทรงประชวรอยู่นะ แล้วพระองค์ก็ทรงห่วงใยผู้ป่วยมากด้วย

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง


เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน เป็นสิ่งของพระราชทาน ห้ามจำหน่าย จึงยังไม่สามารถหาซื้อได้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมูลนิธิได้จัดทำโครงการอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หรือผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยว การกลืน ตามสถานพยาบาลต่างๆ ดังนี้

• คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพฯ (กรณีไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง) 02-3087600 กด 9

• สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ 02-3547025-35

• โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 044-235582

• ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-5461960-6

• ศูนย์มะเร็งชลบุรี 038-784001-5

• ศูนย์มะเร็งลพบุรี 036-621800

• ศูนย์มะเร็งลำปาง 054-335262-8

• ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 042-207375-80

• ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 045-285610-5, 045-285637-40

• ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 077-211625-8 ต่อ 1006

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ได้ที่ คุณบัวขาว หงษาชุม โทรศัพท์ 089-664-4634, 02-218-9027

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวงหากต้องการมารับอาหารพระราชทานที่มูลนิธิต้องทำอย่างไร?

• ติดต่อขอรับอาหารพระราชทานได้ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ (เดือนละ 2 ครั้ง) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสมเด็จย่า

ฝั่งติดถนนอังรีดูนังต์ คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.

• นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย พร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ

• นำรูปถ่ายผู้ป่วยมาด้วย (ถ้ามี)

“เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทานจากในหลวง


วิธีรับประทานต้องทำอย่างไร?

• ใช้กรรไกรตัดปากกล่อง แล้วใช้ช้อนตักรับประทาน หรือ เทออกใส่จานเพื่อรับประทาน

• หลังจากเปิดกล่องแล้ว ควรรับประทานให้หมด หรือเก็บในตู้เย็นไม่เกิน 7 วัน

• แช่เย็น เพื่อความอร่อย

• สามารถรับประทานได้ทั้งผู้บริโภคทั่วไป และผู้มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวและการกลืน

• ผู้ที่มีปัญหาแพ้นม สามารถรับประทานได้

• ผู้ที่มีปัญหาโรคไต หรือเบาหวาน ไม่ควรทานเกินวันละ 1 กล่อง

*อาหารพระราชทาน ผ่านการทำปราศจากเชื้อด้วยระบบ UHT จึงเก็บได้ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก mahidol.ac.th http://bit.ly/2dDzXKG และ dent-in-found.org http://bit.ly/2eqz4tE และจากสมาชิกพันทิป คุณแมวเก้าแต้ม http://bit.ly/2dRdkE5