รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
  1. รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

รวมชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯ ณ จังหวัดภูเก็ต
writerProfile
23 ต.ค. 2017 · โดย

วันนี้ทีมงาน Wongnai ภูเก็ต ขอรวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์หาดูได้ยากของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนอาจยังไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ณ จังหวัดภูเก็ต

พุทธศักราช 2502

เสด็จถึงท่าฉัตรไชย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2502 เมื่อเวลา 16.45 น. ได้ประทับบนพลับพลา ณ ท่าฉัตรไชย เป็นเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นก็เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เสด็จฯ ขึ้นสู่ที่ประทับหน้ามุกศาลากลาง นายอ้วน สุระกุล กราบถวายบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จฯ กลับจากโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ก็ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณหาดสุรินทร์อันลือชื่อของจังหวัดภูเก็ต และทอดพระเนตรธรรมชาติอันสวยงามอยู่ครู่หนึ่งจึงเสด็จฯ กลับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหาดราไวย์ มีชาวประมงที่มีเชื้อสายเป็นชาวน้ำมาเฝ้าชมพระบารมี และถวายเปลือกหอย ดอกกัลปังหา ทรงรับไว้โดยพระราชอัธยาศัย ไถ่ถามทุกข์สุข และอาชีพของพสกนิกร

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณเมืองภูเก็ต กิ่งอำเภอกะทู้ อ่าวป่าตอง น้ำตกวังขี้อ้อน มีราษฏรเฝ้าชมพระบารมีและถวายน้ำหวาน ทรงรับไว้ด้วยพระราชอัธยาศัย

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จฯ ไปยังวัดพระทอง พร้อมทั้งพระราชทานลายพระหัตถ์ โดยย่อว่า ภ.ป.ร. ประดิษฐานเหนือประตูทางเข้าพระวิหารหลวงพ่อพระทอง

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

พุทธศักราช 2510

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และปิดทอง เจิมช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด “ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

พุทธศักราช 2511

ทรงพระราชทาน “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้า ชมพระบารมีที่หน้าศาลากลางจังหวัด

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส จังหวัดภูเก็ต

ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปีนั้น พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากภาพการทรงงานของพระองค์ ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จฯ ไปเยือนถิ่นทุรกันดาร นำมาซึ่งความเจริญและความยั่งยืนของประเทศสืบไป