ด่วน! เคาะงบ 7.5 พันล้าน เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท
  1. ด่วน! เคาะงบ 7.5 พันล้าน เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท

ด่วน! เคาะงบ 7.5 พันล้าน เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท

ด่วน! รัฐบาลมีมติเคาะงบ 7,500 ล้านบาท เยียวยาคนงานและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ คนละ 2,000 บาท จะมีรายละเอียดอย่างไร และงานนี้ใครได้สิทธิ์บ้าง รีบตามมาเช็กกัน~
writerProfile
29 มิ.ย. 2021 · โดย

*บทความนี้เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง*

วันที่ 28 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษก ศบค. แถลงข่าวระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบ! เตรียมงบ 7,500 ล้านบาท เยียวยาประชาชน 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี *ส่วน 4 จังหวัดภาคใต้คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จะยังคงใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับที่ 24 อยู่) ในกลุ่มก่อสร้าง, สถานบริการ, ร้านอาหาร, กลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดราว 697,315 คน งานนี้จะมีรายละเอียดอย่างไร และใครได้สิทธิ์บ้าง ตาม Wongnai มาเช็กเงื่อนไขกันเลย~

ด่วน! เคาะงบ 7.5 พันล้าน เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท

ด่วน! เคาะงบ 7.5 พันล้าน เยียวยาคนงาน-ร้านอาหาร คนละ 2,000 บาท

สำหรับ “ธุรกิจก่อสร้าง” และ “ร้านอาหาร” ในระบบประกันสังคม

  • จ่ายเงินชดเชยให้กับ “ลูกจ้าง” 50% ของเงินเดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และเงินเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคมอีก 2,000 บาท/คน เมื่อลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการลดเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินเดือน
  • และส่วน “ผู้ประกอบการ” หรือ “นายจ้าง” จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/หัวของลูกจ้างในบริษัท แต่สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน *สมมติผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คน จะได้รับเงินชดเชย 3,000 บาท กรณีมี 10 คน ก็ได้รับ 30,000 บาท กรณีสูงสุด 200 คน ก็ได้รับ 600,000 บาท

สำหรับ “ธุรกิจก่อสร้าง” และ “ร้านอาหาร” นอกระบบประกันสังคม

  • นอกระบบประกันสังคมให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
  • สำหรับ “ลูกจ้าง” จะได้รับเงิน 2,000 บาท/คน แต่ไม่ได้เงินชดเชย 50% ของเงินเดือน *เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน
  • ส่วนสำหรับ “นายจ้าง” จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/หัวของลูกจ้าง เช่นเดียวกัน
  • และสำหรับ “ผู้ประกอบการ” หรือ “นายจ้าง” ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ เพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใน 1 เดือน โดยกระทรวงมหาดไทยจะลงไปตรวจสอบ ซึ่งก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท เช่นกัน

โดยทั้งหมดนี้ วงเงินที่รัฐบาลเตรียมไว้ทั้งหมดอยู่ที่ 7,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินกู้ 1 ล้านล้าน 4,000 ล้านบาท และกองทุนประกันสังคม 3,500 ล้านบาท

ข้อมูลอ้างอิง

ประชาชาติธุรกิจ. 2564. “ด่วน! ประยุทธ์ จ่ายเงินพิเศษเยียวยา “คนงาน-ร้านอาหาร” หัวละ 2,000 บาท” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/politics/news-699999 สืบค้น 29 มิถุนายน 2564

กรุงเทพธุรกิจ. 2564. “อัพเดท! รัฐบาลประกาศเทงบ 7,500 ล้าน จ่ายเงินเยียวยา 4 กิจกรรม กว่า 6.97 แสนคน” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945808 สืบค้น 29 มิถุนายน 2564