คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชแห่งคำชะโนด ขอโชคลาภ อยู่บ้านก็สวดได้!
 1. คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชแห่งคำชะโนด ขอโชคลาภ อยู่บ้านก็สวดได้!

คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชแห่งคำชะโนด ขอโชคลาภ อยู่บ้านก็สวดได้!

ไม่ต้องไปถึงคำชะโนดก็สวดได้! คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชแห่งคำชะโนด พร้อมวิธีบูชาพ่อปู่เมื่อนำมาบูชาที่บ้าน ขอพร เสริมโชคลาภ ให้เงินทองไหลมากันแบบรัว ๆ ~
writerProfile
5 ม.ค. 2021 · โดย

สายมูเตลูตัวจริงด้านโชคลาภคงไม่มีใครไม่รู้จัก “หลวงปู่ศรีสุทโธ” พญานาคราชแห่งคำชะโนด จุดมุ่งหมายของลูกหลานสายพญานาคที่ไปให้ถึงที่เพื่อบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา เพื่อขอโชคลาภ เงินทอง แต่หากใครไม่สะดวกเดินทางไปถึงคำชะโนด เราก็สามารถบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีสุทโธที่บ้านของเราได้ จะมีขั้นตอนหรือบทสวดใดบ้าง ตาม Wongnai ไปดูกันเลย!

การบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธที่บ้าน

หากใครยังไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคำชะโนด ก็สามารถสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ ที่บ้านได้เช่นกัน ด้วยวิธีต่อไปนี้เลย

 • หารูป เหรียญ หรือเทวรูปของปู่ศรีสุทโธมาบูชาไว้ที่บ้าน
 • บวงสรวงท่านด้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ ของไหว้ ของบวงสรวงอย่างอื่นที่ไม่เกินกำลังทรัพย์ของเรา เช่น ผลไม้ เพราะปู่ศรีสุทโธเป็นนาคาธิบดีสายปฎิบัติธรรม
 • สวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ
 • หลังจากสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธแล้ว นั่งสมาธิและสวดมนต์บทใดก็ได้ เพื่อแผ่อุทิศบุญนั้นให้ท่านโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จแล้ว ให้กล่าวว่า “ลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธ หรือสวดมนต์นี้ แด่องค์ปู่ศรีสุทโธ ขอองค์ปู่โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วย”
 • ขอพรที่ปรารถนา 1 ข้อ ที่เป็นไปได้

การตั้งขันธ์ 5 บูชาปู่ศรีสุทโธ (หลังบูชามาครั้งแรก)

ในครั้งแรกที่เราบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธมาที่บ้าน ให้เราเตรียมขันธ์ 5 สำหรับเปิดทางรับขวัญพ่อปู่ศรีสุทโธในครั้งแรก โดยต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้

 • พานหรือจาน 1 อัน
 • ดอกไม้สีขาว 5 คู่
 • เทียนขาว 5 คู่
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • ธูป 16 ดอก

เมื่อเตรียมขันธ์ 5 เรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปในบ้าน แล้วกล่าวอันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและสวดคาถาปู่ศรีสุทโธ หลังจากนั้นนำธูปมาปักกลางแจ้ง

การตั้งขันธ์ 5 บูชาปู่ศรีสุทโธ (สำหรับบูชาเป็นประจำ)

ในการบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ จะต้องเปลี่ยนขันธ์ 5 และน้ำ 1 แก้วทุกวัน พร้อมสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ โดยขันธ์ 5 นี้จะแตกต่างจากครั้งแรก ดังนี้

 • พานหรือจาน 1 อัน
 • ดอกไม้สีขาว 5 คู่
 • เทียนขาว 5 คู่
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • ธูป 5 คู่
 • เงิน 5 บาท

เราสามารถจัดใส่ใบตองเย็บเป็นกรวยแบ่งออกเป็น 5 ชุด แล้ววางบนพานหรือจาน หลังจากนั้นสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ นั่งสมาธิ สวดมนต์ และขอพรได้ตามปกติ

คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ

บทสวดมนต์

*ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วเริ่มสวด

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (3 จบ)

คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์

บทสวดมนต์

*ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วเริ่มสวด

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง

การสวดคาถาบูชาหลวงปู่ศรีสุทโธเพื่อขอโชคลาภนั้น เราควรทำสมาธิ และสวดมนต์ เพื่อช่วยเพื่มกำลังบุญพร้อมทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น และสามารถเข้าถึงพ่อพ่อปู่ศรีสุทโธได้ง่ายขึ้น เพราะการทำสมาธิและสวดมนต์เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทาน หรือการบวงสรวงด้วยสิ่งของมีค่ามีราคาเสียอีก อีกทั้งเราควรสวดมนต์ทำสมาธิ เพื่ออุทิศบุญแด่พ่อปู่ศรีสุทโธเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะ

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่

ข้อมูลอ้างอิง

pronphrasaeng-leknamphi. 2563. “ขั้นตอนบูชาปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชแห่งคำชะโนด เสริมทรัพย์ สะสมบารมี” [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pronphrasaeng-leknamphi.com/article/42/ขั้นตอนบูชาปู่ศรีสุทโธ-พญานาคราชแห่งคำชะโนด-เสริมทรัพย์-สะสมบารมี สืบค้น 18 ธันวาคม 2563