ข่าวประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาแนะนำ : กินเอามันส์

เกี๊ยวทอดเทพเจ้า

"เกี๊ยวทอดเทพเจ้า" เชียงใหม่ เกี๊ยวทอดรสเด็ดที่หาตัวจับได้ยาก

เกี๊ยวทอดรสเด็ดระดับเทพเจ้าในราคา 5 บาท เข็นขายทั่วเชียงใหม่มายาวนานกว่า 50 ปี ร้าน “เกี๊ยวทอดเทพเจ้า” เชียงใหม่