วิจัยเผย! การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง
  1. วิจัยเผย! การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง

วิจัยเผย! การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง

วางภาระแล้วไปเซ็นใบลาขอพักก่อน เพราะวิจัยชี้แล้วว่าการลาหยุดยาวจะทำให้เรามีอายุยืนขึ้น!
writerProfile
11 เม.ย. 2023 · โดย

หลาย ๆ คนเลือกที่จะโหมงานอย่างหนักเพราะด้วยภาระทางการเงินและอีกหลาย ๆ ปัจจัย ทำให้ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนแบบสาแก่ใจสักที นอกจากทำงานหนักจะทำให้เครียดแล้ว วิจัยยังชี้อีกว่าจะยิ่งทำให้สุขภาพแย่ ถึงขั้นตายเร็วได้อีกด้วย! ดังนั้นการลาหยุดยาวเพื่อพักผ่อนจากงานที่แสนจะนักหนาจะช่วยต่ออายุชีวิตเราให้ยืนยาวขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพศชาย ยิ่งต้องรู้ไว้เลยนะ! 

วิจัยเผย! การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง

จากการศึกษาพบว่า การไปเที่ยวพักผ่อนอย่างน้อย 3 ครั้งในหนึ่งปี หรือคิดเป็น 21 วัน จะทำให้อายุยืนกว่า โดยเฉพาะ 'ผู้ชาย' ที่ลางาน 3 สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นต่อปี จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 37% เมื่อเทียบกับคนที่ลางานเกิน 3 สัปดาห์จากตารางการทำงาน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอในการประชุมประจำปีของ European Society of Cardiology ในประเทศเยอรมนี ศึกษาจากผู้ชายวัยกลางคนจำนวน 1,200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มแทรกแซง

โดยกลุ่มแทรกแซงจะถูกควบคุมพฤติกรรมทางร่างกาย การทานอาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และงดบุหรี่ ขณะเดียวกัน กลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามปกติ และไม่ได้รับการตรวจสอบหรือติดตามโดยนักวิจัย

จากการทดลองพบว่า ในกลุ่มแทรกแซง ผู้ที่ใช้เวลาในการพักผ่อนที่น้อยมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอไม่พบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้เราจะออกกำลังกาย ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก หรืองดบุหรี่ แต่หากเราไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สูงอยู่ดี

และนอกจากนี้ การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยลดความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นอย่าละเลยที่จะพักผ่อนและไม่ต้องรู้สึกผิดหากเราจะหยุดงานบ้าง เพราะนี่คือเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้สุขภาพเราดีแบบไม่ต้องออกกำลังกายเลย