Wongnai ปล่อยฟีเจอร์ใหม่! “Pickup” รับที่ร้าน กินที่บ้าน ลดการสัมผัส
  1. Wongnai ปล่อยฟีเจอร์ใหม่! “Pickup” รับที่ร้าน กินที่บ้าน ลดการสัมผัส

Wongnai ปล่อยฟีเจอร์ใหม่! “Pickup” รับที่ร้าน กินที่บ้าน ลดการสัมผัส

Wongnai ปล่อยฟีเจอร์ใหม่! “Pickup” รับที่ร้าน กินที่บ้าน ลดการสัมผัส อัปเดตแอปเวอร์ชันล่าสุดได้แล้ววันนี้ กดสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอป ตอบโจทย์ทุกคน!
writerProfile
1 เม.ย. 2020 · โดย

Wongnai ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ “Pickup (รับที่ร้าน)” ให้กดสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านแอป จ่ายเงินไว้ก่อนแล้วไปรับที่ร้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวหน้าร้าน ลดการสัมผัส กดอัปเดตแอปเวอร์ชันล่าสุดเพื่อใช้งานฟีเจอร์ “Pickup” รับอาหารที่ร้านกว่า 1,000 ร้าน แล้ววันนี้

Wongnai Pickup

ฟีเจอร์ล่าสุด “Pickup (รับที่ร้าน)” บนแอป Wongnai ตอบโจทย์ทุกคนที่ใส่ใจต่อการลดความเสี่ยงในการสัมผัส กดสั่งอาหาร และจ่ายเงินออนไลน์เพื่อรับอาหารที่ร้าน แล้วไปกินที่บ้านได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวหน้าร้าน มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ๆ ดังนี้

Wongnai Pickup

1.เปิดแอป Wongnai จากนั้นเลือกร้านที่ต้องการ กดปุ่ม “สั่ง” รับที่ร้าน

Wongnai Pickup

2.เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ

Wongnai Pickup

3.ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ จากนั้นกดปุ่ม “สรุปออร์เดอร์”

Wongnai Pickup

4.เลือกวิธีการชำระเงิน* และกดยืนยันการสั่ง

Wongnai Pickup

5.รอร้านอาหารยืนยันออร์เดอร์

Wongnai Pickup

6.เมื่อร้านเตรียมออร์เดอร์เสร็จเรียบร้อยจะมีการแจ้งเตือน

Wongnai Pickup

7.เมื่อถึงร้านให้แสดงหมายเลขออร์เดอร์ จากนั้นรับอาหารกลับไปกินที่บ้านได้เลย

Wongnai Pickup

ฟีเจอร์ “Pickup (รับที่ร้าน)” บนแอป Wongnai จะรับชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ในช่วงแรก และจะสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตได้ในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเงินสด กดอัปเดตแอปเวอร์ชันล่าสุดเพื่อใช้งานฟีเจอร์ “Pickup” รับอาหารที่ร้านกว่า 1,000 ร้าน แล้ววันนี้

ดูรายชื่อร้านอาหารที่สามารถสั่งล่วงหน้า รับที่ร้านทั่วกรุงเทพฯ ได้ ที่นี่