1. เมนูกาแฟ

ข่าว Wongnai : เมนูกาแฟ

Wongnai WeGive สมทบทุนสร้างโรงตากกาแฟให้วิสาหกิจชุมชนมณีพฤกษ์ จ.น่าน

Wongnai WeGive ร่วมกับ Class Cafe สมทบทุนช่วยสร้างโรงตากกาแฟให้วิสาหกิจชุมชนมณีพฤกษ์ จ.น่าน ในงาน Wongnai Bangkok Food Festival 2019 ณ หน้าลาน centralwOrld