Wongnai มอบข้าวในโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
  1. Wongnai มอบข้าวในโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง

Wongnai มอบข้าวในโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง

Wongnai ส่งมอบข้าวหอมมะลิจากชุมชนห้วยกระเจา จำนวน 100 กก. แก่เด็กยากจนในโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” โดย กสศ.
writerProfile
17 มิ.ย. 2020 · โดย

“พลังแห่งการให้ไม่มีวันสิ้นสุด” พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงกิจกรรม บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด และคณะ นำผลิตภัณฑ์ “ข้าวหอมกระเจา” เข้าร่วมโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” โดยมี ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงาน กสศ.ชั้น 13 อาคาร เอส.พี พหลโยธิน

พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงกิจกรรม บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โรงเรียนปิดเทอมยาวนานขึ้น ทำให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน นักเรียนยากจนพิเศษต้องประสบภาวะโภชนาการ

Wongnai มอบข้าวให้น้องในโครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง

“เมื่อ กสศ. ดำเนินโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” บริษัทวงใน มีเดีย จำกัด จึงมีความประสงค์ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็น ข้าวหอมกระเจา จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ เนื่องจากเห็นว่า ปัญหาการขาดแคลนอาหารเป็นปัญหาที่ควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อให้น้อง ๆ ได้รับสารอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ”

สำหรับ “ข้าวหอมกระเจา” เป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งปลูกด้วยมือจากชาวบ้านห้วยกระเจา ชุมชนห้วยกระเจา ชุมชนใน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จ.กาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช” โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ข้าวหอมกระเจา” ที่ปราศจากสารเคมีแบบ 100% และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และอยู่ระหว่างการคัดสรรดาว OTOP

ติดตามความคืบหน้าโครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้องได้ที่เวบไซต์กสศ. สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ ไปกับโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ. ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค” บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475