ร้านอาหาร ยอดนิยม ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้านอาหาร ยอดนิยม ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) การเดินทางสะดวก เพราะถือเป็นจังหวัดและเมืองท่องเที่ยว สามารถเดินทางไ้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ รถประจำทาง หรือเครื่องบินก็ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ เด็กภาคเหนือหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้แม้กระทั่งนักเรียนต่างจังหวัดในภาคอื่น ๆ ก็ยังมาสอบแข่งขัน เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันด้วย... อ่านต่อ »
คะแนน
ราคา
เพิ่มเติม

ค้นหาจากแผนที่