ร้านอาหาร ยอดนิยม ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) การเดินทางโดยรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย รถธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203 รถปรับอากาศ สาย ปอ.32, ปอ.97, ปอ.203 และ ปอ.543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก หลายหลายหลักสูตรด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาที่จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพเลย... อ่านต่อ »
ราคา
เพิ่มเติม

ค้นหาจากแผนที่