ออกใบกำกับภาษีกับ Wongnai POS

ออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำเองได้ง่ายๆ บนระบบ Wongnai POS

25 ก.ค. 2019 · โดย Wongnai B2B Team

อำนวยความสะดวกคูณสอง! สำหรับระบบจัดการร้านอาหาร Wongnai POS ที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายและสรรพากรรองรับ โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากระบบที่ออกโดยสรรพากรเท่านั้น

ขั้นแรก เจ้าของเครื่อง Wongnai POS ต้องนำเครื่องบันทึกเงินสดไปลงทะเบียนกับสรรพากร เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะรับหมายเลขประจำเครื่องที่เรียกว่า POS ID ที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ (*เครื่องที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จำเป็นต้องมี POS ID ซึ่งหมายความว่าหากต้องการให้ออกใบกำกับภาษีได้ 3 เครื่อง จำเป็นต้องเอาทั้งสามเครื่องมาลงทะเบียนกับสรรพากรด้วย)

ทั้งนี้ ข้อมูลภายในใบกำกับภาษีต้องครบถ้วน ดังนี้

 1. ต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษี” อย่างชัดเจน
 2. ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
 3. ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
 4. หมายเลขของใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 5. ต้องมีชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 6. ต้องมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ต้องมีวัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

วิธีการออกใบกำกับภาษีกับ Wongnai POS

เข้าสู่  >>  Setting (การตั้งค่า)  >>   Bill (บิล)  >> กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารให้ครบถ้วน

ออกใบกำกับภาษีกับ Wongnai POS

1. โลโก้ - ใส่โลโก้ร้านของคุณ

2. ข้อมูลสาขา - กรอกที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ร้าน

3. ข้อความส่วนหัว - กรอกข้อความที่ต้องการให้ปรากฏในหัวกระดาษ เช่น Welcome

4. ข้อความส่วนท้าย - กรอกข้อความที่ต้องการให้ปรากฏในส่วนท้ายใบเสร็จ เช่น Wongnai POS by FoodStory

รายละเอียดการออกใบกำกับภาษี

1. การจดทะเบียนใบกำกับภาษี (Register Tax Invoice)

 • หมายเลขประจำตัว POS คือ หมายเลขเครื่องบันทึกเงินสดที่ได้รับมาจากกรมสรรพากร หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • หมายเลขผู้เสียภาษี (Tax ID) คือ หมายเลขผู้เสียภาษีของร้านนั้นๆ

2. รายละเอียดใบกำกับภาษี

 • ชื่อใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับตั้งชื่อหมายเลขใบเสร็จ
 • หมายเลขสุดท้ายของใบแจ้งหนี้ คือ ค่าเริ่มต้นในการรันหมายเลขใบเสร็จ

ออกใบกำกับภาษีจากหน้าที่จ่ายเงิน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีที่หน้า รวมบิลและใบเสร็จ ได้

โดยเริ่มต้นจาก กดปุ่ม  >>  เลือก บิลและใบเสร็จ  >>  บิลที่ปิดแล้ว พร้อมเลือก วันเดือนปี  >>  เลือกโต๊ะ  >>  กด Print Full Tax Invoice >> กรอกเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า เพื่อหาใบกำกับภาษี

ออกใบกำกับภาษีกับ Wongnai POS

จากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า เพื่อหาใบกำกับภาษีที่เคยกรอกรายละเอียดไว้เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลต่างๆ ระบบจะปรากฏข้อมูลให้ลูกค้ากรอก ดังนี้

 • TAX ID : หมายเลขผู้เสียภาษีลูกค้า
 • ชื่อ (Name) : ชื่อ-นามสกุลลูกค้า หรือ บริษัท
 • สาขา (Branch) : สาขา
 • ที่อยู่ (Address) : ที่อยู่ตามเลขที่ผู้เสียภาษี
 • Email : อีเมลของลูกค้า

ข้อควรรู้

1) เอกสารการจดทะเบียน ภ.พ. 06 และเอกสารประกอบ ภอ.​11 ได้มาจากไหน

       - ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/publish/22371.0.html

2) หมายเลข POS ID (หมายเลขประจำตัว POS) คืออะไร

       - หมายเลขประจำเครื่อง POS ได้จากการยื่นจดกับกรมสรรพากร

3) หมายเลข POS ID (หมายเลขประจำตัว POS) และ Tax ID (หมายเลขผู้เสียภาษี) ได้มาจากไหน

       - ร้านต้องนำเครื่อง iPad ไปจดทะเบียนกับสรรพากร เพื่อให้ได้รับหมายเลขมา

4) สามารถทำให้เลข ID ขึ้นในใบแจ้งหนี้ (Invoice) ได้หรือไม่

       - ไม่ได้ เพราะหมายเลข Invoice จะปรากฏในใบเสร็จ (Receipt) เท่านั้น

5) หากมีเครื่อง iPad หลายเครื่อง จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียนต่อกรมสรรพากรทุกเครื่องหรือไม่

       - ในกรณีที่ทางร้านต้องการให้เครื่องนั้นๆ คิดเงินและออกใบกำกับภาษีได้ จำเป็นต้องจดเครื่องเหล่านั้นทั้งหมด เพราะหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือหมายเลขใบกำกับภาษี (Invoice No.) แต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกัน

6) หากต้องการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร ร้านจำเป็นต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

       - ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

       - ซอฟแวร์ (Software)

7) หากร้านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้ว จำเป็นต้องจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอีกหรือไม่

       - จำเป็นต้องจดใหม่ เพราะหมายเลขประจำตัวของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน

8) แผนผังการแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ร้านต้องใช้แผนผังของร้าน หรือ ตัวอย่างจาก Wongnai ไปยื่นต่อกรมสรรพากร

       - ร้านสามารถแคปหน้าจอบนเครื่อง Wongnai POS เพื่อแสดงตำแหน่งเครื่องบันทึกการเก็บเงินของร้านได้

9) แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในร้าน ร้านต้องวาดผังใหม่ หรือ สามารถใช้ผังจาก Wongnai ได้เลย

       - สามารถใช้ผังจาก Wongnai ได้ แต่หากร้านมี iPad ก็สามารถวาดผังใหม่ได้เช่นกัน

10) สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Full Tax) ที่เครื่องลูกได้หรือไม่

       - ทำได้ แต่ต้องตั้งค่าหมายเลขประจำเครื่อง POS (POS ID) และ หมายเลขใบกำกับภาษี (Invoice No.) ไว้บนเครื่องลูกก่อน

11) หากร้านต้องการเปิดใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Full Tax Invoice) ต้องทำอย่างไร

       - โทรแจ้งฝ่าย Support เพื่อเปิดหลังบ้านให้ จึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ (แต่ร้านจำเป็นต้องจดทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อน)

12) หากต้องการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Full Tax Invoice) ต้องใช้ Package ใด

       - Package Standard

       - Package Pro

‍การจดทะเบียนเครื่อง Wongnai POS สามารถดำเนินการได้ที่กรมสรรพากร เมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบเครื่องที่ร้านเสร็จสิ้น ทางร้านจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเครื่อง ดูขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องบันทึกการขายกับกรมสรรพากร สำหรับเครื่อง Wongnai POS ได้ ที่นี่

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ต้องศึกษารายละเอียดแพ็กเกจ Wongnai POS เพิ่มเติม คลิกได้เลย!

Wongnai POS
Download Wongnai POS Free
AppStore
Follow Us
Copyright @2010-2019 Wongnai Media Co., Ltd. All right reserved.
Copyright @2010-2019
Wongnai Media Co., Ltd. All right reserved.