1. ร้านกาแฟ/ชา ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้านกาแฟ/ชา ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา