1. วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่

วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่

4.6
219 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#1 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
4.3
167 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#2 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.3
130 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#3 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.5
95 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#5 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
84 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#6 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.3
41 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#7 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
หางดง, เชียงใหม่
4.2
46 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#8 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.3
53 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#9 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.1
44 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#10 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.4
32 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#12 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.2
20 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#13 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.1
32 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#14 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.1
43 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#15 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
4.1
16 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#16 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.0
33 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#18 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ค้นหาจากแผนที่