1. วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพิษณุโลก

วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพิษณุโลก

4.5
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.8
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
บางระกำ, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
มีการออกร้านมากมายจัดงานวันสงกรานต์
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
บางระกำ, พิษณุโลก
ไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
วังทอง, พิษณุโลก
ไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
วังทอง, พิษณุโลก

ค้นหาจากแผนที่