1. วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพิษณุโลก

วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพิษณุโลก

4.6
14 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.4
7 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
5.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
10 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
3.5
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
บางระกำ, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
มีการออกร้านมากมายจัดงานวันสงกรานต์
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
บางระกำ, พิษณุโลก
ไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
วังทอง, พิษณุโลก
ไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
วังทอง, พิษณุโลก

ค้นหาจากแผนที่