1. วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดสมุทรสงคราม

4.3
31 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
4.2
46 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
บางคนที, สมุทรสงคราม
4.8
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
4.6
4 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
4.3
4 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
4.5
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
4.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
5.0
4 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม
4.2
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
หลวงพ่อแดง พระประธานในวิหาร
3.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
อัมพวา, สมุทรสงคราม