1. พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวได้ทั้งปี
4.6
4 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
3.9
14 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
3.6
14 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
2 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่