1. จุดชมวิว ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพัทลุง

จุดชมวิว ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพัทลุง

3.8
28 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 15 จุดชมวิว ในจังหวัดพัทลุง
ควนขนุน, พัทลุง
ไม่มีค่าเข้าชม

#8 จาก 15 จุดชมวิว ในจังหวัดพัทลุง
เมืองพัทลุง, พัทลุง
ไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#12 จาก 15 จุดชมวิว ในจังหวัดพัทลุง
ศรีบรรพต, พัทลุง

ค้นหาจากแผนที่