1. จุดชมวิว ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดภูเก็ต

จุดชมวิว ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดภูเก็ต

4.4
161 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
เที่ยวกับครอบครัว
ถ่ายรูปสวย
ถ่ายรูปสวย
4.2
22 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
4.2
29 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
4.1
14 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
4.3
9 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
4.2
10 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
3.5
4 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
5.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
3.9
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
กะทู้, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
4.1
9 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
Hidden Places ภูเก็ต
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
Hidden Places ภูเก็ต

ค้นหาจากแผนที่