Elite '2020

Elite '2020

Special Rank รีวิวครบเครื่องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวย ที่พักสุดแนว และร้านอร่อย
Wongnai Elite จะถูกคัดเลือกโดยทีมงาน Wongnai เท่านั้น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากชาว "วงใน" ที่อยู่ใน rank ของ "Superstar" ขึ้นไป และไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เน้นดูจากการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมวงในเป็นหลัก โดยทางทีมงานจะมีการปรับคัดเลือก เพิ่ม-ลด ตำแหน่งกันเป็นประจำทุกปี สามารถดูรายละเอียดและสิทธิพิเศษของ Wongnai Elite ได้ที่: https://www.wongnai.com/elites