1 คนที่ส่งการบ้านสูตรนี้
ฝรั่ง บีทรูท กล้วย สับประรด อัญชัน มะนาว มะเขือ มะนาวโห่ น้ำใบเตย

ถูกใจความคิดเห็น
น้ำผักผลไม้ปั่น
4 ปี ที่ผ่านมา