ร้านยอดนิยม ในจังหวัดพิจิตร

  • เปิดตอนนี้
  • เพิ่มเติม
    เพิ่มเติม
ย้อนกลับถัดไป

ค้นหาจากแผนที่

ร้านอาหารที่น่าสนใจ

@Time
Ad@Time
Hangout นั่งรับลมหนาว กับ #WalkerWeekend ทุกคืนวันศุกร์

จังหวัดพิจิตร (Phichit) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ความหมายน่ารักของจังหวัดพิจิตร คือ "พิจิตร" แปลว่า "งาม" จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ถ้านึกถึงประเพณีของจังหวัดพิจิตร มี "ประเพณีแข่งเรือ" ซึ่งประเพณีมีมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังมี "ประเพณีกำฟ้า" เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ซึ่งถือปฏิบัติต่อกันมา โดยมีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแสดงความเคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าว ชาวไทยพรวนจะกลับมายังบ้านของตน เพื่อทำบุญกับญาติพี่น้อง พบปะ เล่นกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ