สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองลพบุรี

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.8
11 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 10/คน
ปิดอยู่

#1 จาก 3 พระราชวัง ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
3.8
3 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่

#1 จาก 8 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
3.3
9 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองลพบุรี, ลพบุรี
4.3
3 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 10/คน
ปิดอยู่

#2 จาก 14 วัด ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
3.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#3 จาก 14 วัด ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
3.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#2 จาก 8 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองลพบุรี, ลพบุรี
ค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่

เมืองลพบุรี, ลพบุรี
ไม่มีค่าเข้าชม

เมืองลพบุรี, ลพบุรี
1 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 30/คน
ปิดอยู่

#5 จาก 14 วัด ในจังหวัดลพบุรี
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
1 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 10/คน
ปิดอยู่

เมืองลพบุรี, ลพบุรี

ค้นหาจากแผนที่