รูป B1_บัวลอยไข่หวานทรงเครื่อง **Signature and Best Seller** ของร้าน บัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว เยาวราช