รูป B2_บัวลอยไข่เค็มทรงเครื่อง **Signature** ของร้าน บัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว เยาวราช