เมนู ลุงหยาง (LUNG YANG RESTAURANT)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
สามชั้นคั่วพริกแห้ง
สามชั้นคั่วพริกแห้ง
หมูผัดหนำเลี๊ยบ
หมูผัดหนำเลี๊ยบ
เนื้อผัดยี่หร่า
เนื้อผัดยี่หร่า