เมนู บ.กุ้งเผา (Bo Kung Phao Restaurant)

กุ้งใหญ่เผา

7 รูป9 แนะนำ