1. กระเพาะปลาผัดแห้ง • ซิกเนเจอร์ของร้าน มาแล้วต้องลอง ร้าน กระเพาะปลาริมเมย&จิวเวอรี่
เมนูของร้าน กระเพาะปลาริมเมย&จิวเวอรี่
กระเพาะปลาผัดแห้งซิกเนเจอร์ของร้าน มาแล้วต้องลอง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo