นกสุกี้
สุกี้ทางผ่านที่ท่านจะไม่แวะไม่ได้!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ระยะทางที่ล่องลงมาจากนครพิงค์เจียงใหม่นั้นได้พาดผ่านหลายตัวจังหวัด แน่นอนว่าหลังจากที่ท่านหลับมาจากลำปางแล้วย่อมตื่นในช่วงจังหวัดตากแน่นอน เพราะสำหรับผมเปนเช่นนี้ทุกครา เมื่อหิวก็สรรหาโภชนียาหารที่จะรัปทานทุกครั้ง จนกระทั่งไม่เคยพานพบเลยในระหว่างสถลวิถีดังกล่าว จนกระทั่งได้พบกับสุกี้ร้านนี้ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่ามิได้มีอารมณ์โสมนัสที่จะรัปทานในมื้อเที่ยง แต่ทว่าเมื่อเดินเข้าไปรับบริการพลันต้องเปลี่ยนใจในบัดนาว ด้วยรสชาติอันกุสุมภ์รสยิ่งของสุกี้น้ำแลแห้งเปนที่ต้องรส จึงกลายเปนร้านนึงที่เมื่อผ่านย่อมรฦกเถิงด้วยความดีงามทั้งปวง ดังนี้.... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo