รูป หมี่เหลืองแห้งหมู ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวไทยป้าหอมจันทร์