1. รวมรูป ร้านอาหาร ภูเก็ต - หมี่ต้นโพธิ์ (หมี่ต้นโพธิ์) สาขา 1หอนาฬิกา โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน หมี่ต้นโพธิ์ สาขา 1หอนาฬิกา - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ