ตู้กับข้าว
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ประชานิเวศน์ 3 ซอย 25 นนทบุรี (ตรงข้ามประชานิเวศน์ 3 ซอย 25)