รูป สามเสนบานาน่า 10 ชิ้น. ของร้าน สามเสนวิลล่า ราชพฤกษ์