1. รวมรูป ร้านอาหาร เนื้อลวกปากท่อ (เจ้าเก่า) (NUEA LUAK PAK THO RESTAURANT (CHAO KAO)) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เนื้อลวกปากท่อ (เจ้าเก่า) - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ