รูป บะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูหมูกรอบเห็ดหอม ของร้าน นายเม้งบะหมี่ปู เกี๊ยวกุ้งยักษ์ สีลม