1. รวมรูปร้าน ข้าวเหนียวหมูทอด (ข้าวเหนียวไก่ทอด)

รูป กระเพราเต้าหู้ราดข้าว ข้าวหอมมะลิ 100% ของร้าน ข้าวเหนียวไก่ทอด