รูป ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหม้อ สะพานเหลือง สาขา 1