รูป ข้าวเหนียว (Takehome - ร้าน pick& chic) ของร้าน อร่อยแน่นอน ลาดพร้าว