รูปร้าน Vita Bistro
เปิด จนถึงวันพฤหัสบดี เวลา 02:00