ซาโตอิจิ สุคนธสวัสดิ์ 28
บันทึก 34
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
สุคนธสวัสดิ์ 28 กรุงเทพมหานคร (ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28)