เมนู เรือแลเล (Boat Restaurant)

น้ำพริกกะปิใบชะครามลวก

5 รูป7 แนะนำ