รูป กุ้งใหญ่เผา ของร้าน อภิชาติซีฟู้ด (เกษตร-นวมินทร์) เกษตร-นวมินทร์