รูปร้าน จ๊ะโอ๋ ซีฟู้ด สาขา 1
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:00