1. ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน • อันนี เสริฟ์ทั้งลูกเลยค่ะ ได้กินเนื้อมะพร้าวด้วย รสชาติดีเลยค่ะ ร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
เมนูของร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
อันนี เสริฟ์ทั้งลูกเลยค่ะ ได้กินเนื้อมะพร้าวด้วย รสชาติดีเลยค่ะ - ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน
0 Like0 Comment
LikeShare
photo