1. เส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสด • อันนี้เค้าใช้กุ้งสด นะคะ เส้นผัดไม่แฉะ ร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
เมนูของร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
อันนี้เค้าใช้กุ้งสด นะคะ เส้นผัดไม่แฉะ - เส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสด
0 Like0 Comment
LikeShare
photo